top of page
Ik koop iets in het buitenland. Waar betaal ik BTW?

 

 

De algemene regel is eenvoudig: als particulier betaalt u btw in het land waar u het product koopt. De btw is immers een verbruiksbelasting, die moet worden betaald in het land van verbruik. Toch bestaan er enkele uitzonderingen: voor nieuwe vervoermiddelen, accijnsgoederen, verkopen op afstand en goederen die nog moeten worden geïnstalleerd.

 

De regel: btw in land van aankoop

Particulieren zijn uiteraard vrij aankopen te doen in andere lidstaten van de Europese Unie. Op dat moment voldoet u de btw op die aankopen in het land van oorsprong.

De gekochte goederen kan u zonder enige formaliteit mee terug nemen naar uw woonstaat.

 

Uitzondering 1: de aankoop van een nieuw vervoermiddel

De aankoop van een nieuw vervoermiddel moet altijd worden belast in het land van bestemming, met andere woorden in het land waar het voertuig gebruikt zal worden. Als u dus een wagen koopt in het buitenland met de bedoeling die naar België over te brengen, betaalt u toch btw in België.

Het gaat over allerlei soorten voertuigen (en niet enkel wagens): personenauto's, vrachtwagens, trams, autobussen, vliegtuigen, schepen, boten, enz.

Een vervoermiddel wordt als 'nieuw' beschouwd voor de btw:

landvoertuigen binnen de eerste zes maanden na hun eerste ingebruikneming, OF als ze niet meer dan 6.000 kilometer hebben afgelegd;

boten  binnen de drie maanden na hun eerste ingebruikneming, OF als ze minder dan 100 uur gevaren hebben;

luchtvaartuigen binnen de drie maanden na hun eerste ingebruikneming, OF als ze minder dan 40 uur gevlogen hebben.

 

Uitzondering 2: accijnsgoederen

Ook accijnsgoederen moeten steeds worden belast in het land van bestemming. De lidstaat van bestemming is het land waar de verzending of het vervoer van deze producten aankomt.

Accijnsgoederen zijn: minerale oliën (benzine, diesel, stookolie), alcohol en alcoholhoudende dranken en tabaksfabrikaten.

 

Uitzondering 3: verkopen op afstand

In de EU gelden in de verschillende lidstaten nog steeds verschillende btw-tarieven. Het regime van de 'verkopen op afstand' werd ingevoerd om te vermijden dat o.a. postorderbedrijven zich massaal zouden vestigen in lidstaten met de laagste btw.

Er is enkel sprake van 'verkoop op afstand' (in de zin van deze bijzondere regeling) als het vervoer of de verzending rechtstreeks of onrechtstreeks gebeurt door de verkoper van de ene naar de andere lidstaat.

Bij de verkoop op afstand is de btw verschuldigd in het land van bestemming, het land van de koper en niet in het land waar de verkoper gevestigd is.

Voorbeeld: u bestelt bij een Duits postorderbedrijf kledij en schoenen, u zal toch Belgische btw verschuldigd zijn.

Op deze uitzondering bestaat nog een uitzondering: voor kleine leveranciers (die weinig verkopen naar het buitenland): zij mogen toch de btw van hun vestigingsland aanrekenen. In dat geval mag de leverancier niet voor meer dan 35.000 EUR in België geleverd hebben tijdens het huidige en vorige kalenderjaar.

Voorbeeld: u bestelt in oktober 2013 bij een klein Nederlands bedrijf meubels ter waarde van 5.000 EUR, de Nederlandse verkoper heeft in de loop van 2012 en 2013 geen andere Belgische klanten gehad, de verkoper zal Nederlandse btw aanrekenen.

De verkoper moet deze laatste 'uitzondering op de uitzondering' niet toepassen: hij mag er voor kiezen de 'verkopen op afstand' steeds in het land van de klant te laten belasten, zelfs als hij de drempel niet overschrijdt.

 

Uitzondering 4: levering van goederen met installatie of montage

Als een goed wordt geleverd en wordt geïnstalleerd of gemonteerd door de verkoper, zal steeds de btw verschuldigd zijn van het land waar de montage/installatie plaats vindt.

Om te kunnen spreken van een 'levering met installatie' is het vereist dat het bijkomend materieel werk van de installatie/montage noodzakelijk is. Met andere woorden: de gekochte goederen kunnen niet gebruikt worden zonder de installatie/montage.

Voorbeeld: u koopt badkamermeubelen bij een Frans bedrijf. De Franse verkoper komt dit bij u thuis in Brussel monteren. U betaalt btw in België.

bottom of page